pl
wstecz

Sieciowy Uczelniany System Zarządzania Informacją

Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

divider

Rekrutacja

Studia podyplomowe

Osoby zainteresowane dokonaniem zapisu na studia podyplomowe lub kursy proszone są o wypełnienie poniższego podania/deklaracji. Po wypełnieniu wszystkich pól proszę nacisnąć przycisk: "Wyrażam zgodę i przesyłam deklarację z obowiązkiem zapłaty opłaty rezerwacyjnej" znajdujący się na końcu formularza. Państwa zgłoszenie będzie zarejestrowane w naszej bazie danych i zostanie przydzielony Wam numer rejestracyjny. W przypadku rejestracji na studia podyplomowe proszę dostarczyć do siedziby Uczelni przy al. Kijowskiej 14 osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00) lub drogą pocztową następujące dokumenty: odpis (lub kserokopia) dyplomu wyższej uczelni oraz 1 zdjęcie a także dowód uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.
Dodatkowo, rejestracja na kursy CISCO oraz Microsoft wymaga przesłania faksem (012 637 94 20) lub e-mailem (kursy@wszib.krakow.pl) potwierdzenia dokonania opłaty.
Deklaracja
   
proszę o przyjęcie na kierunek:
imię:
drugie imię:
nazwisko:
nazwisko panieńskie: tylko dla mężatek
płeć:
stan cywilny:
data urodzenia:
miejsce urodzenia:
województwo:
obywatelstwo:
dokument tożsamości: seria i numer:  proszę podać ten dokument, z którym zgłosi się Pan(i) na Uczelnię
PESEL:

Adres stałego zameldowania

 
ulica:
numer domu:
numer lokalu:
kod:
miejscowość:
kraj:
 

Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli inny niż adres stały)

 
ulica:
numer domu:
numer lokalu:
kod:
miejscowość:
 

Kontakt

 
telefon kontaktowy:
E-mail:
nie posiadam adresu e-mail
 

Rodzice - ojciec

 
imię:
 

Rodzice - matka

 
imię:
 

Praca

 
miejsce pracy:
stanowisko:
 

Wykształcenie - szkoła wyższa

 

dla wygody, najpierw wybierz miasto powyżej, a potem uczelnię poniżej
pełna nazwa szkoły wyższej: jeśli nie znajdziesz na liście nazwy Uczelni, którą ukończyłeś wybierz opcję "INNA", która znajduje się na początku i końcu listy
rok ukończenia:
 

O studiach dowiedziałem(-am) się:

 
 

 
inne źródło/a:
 

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia studiów:

 
 

dokumenty, które należy dostarczyć, to: odpis (lub kserokopia) dyplomu wyższej uczelni oraz 1 zdjęcie
 
Opłata rezerwacyjna na studia podyplomowe wynosi 100 zł (sto złotych). Opłata ta jest wymagana w związku z przeprowadzaniem rekrutacji kandydata oraz rezerwacją miejsca na studia podyplomowe. Przedmiotowa opłata nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych przez kandydata w tym w razie nie zawarcia z nim umowy mającej za przedmiot usługi edukacyjne obejmujące kształcenie na studiach podyplomowych. Opłata podlega zwrotowi jeżeli niepodjęcie studiów podyplomowych przez kandydata wynika z przyczyn lezących po stronie Uczelni.

(PDF)
(PDF)
(PDF)
Wersja 2.3.31-production 2020-05-27 12:53
Zgłoś błąd na stronie