pl
wstecz

Sieciowy Uczelniany System Zarządzania Informacją

Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

divider

Rekrutacja

Studia uzupełniające magisterskie

Osoby zainteresowane dokonaniem zapisu na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie proszone są o wypełnienie poniższego podania/deklaracji. Po wypełnieniu wszystkich pól proszę nacisnąć przycisk: "Wyrażam zgodę i przesyłam deklarację" znajdujący się na końcu podania/deklaracji. Państwa zgłoszenie będzie zarejestrowane w naszej bazie danych i zostanie przydzielony Wam numer rejestracyjny. Proszę go zapisać i zgłosić się w dogodnym dla Państwa terminie do siedziby Uczelni przy al. Kijowskiej 14, dział Rekrutacji (dojazd tramwajami: 4, 8, 13, 14, 24; autobusami: 102, 194, 144 - wysiąść na przystanku Biprostal) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00.
Deklaracja
   
proszę o przyjęcie na kierunek:
imię:
drugie imię:
nazwisko:
nazwisko panieńskie: tylko dla mężatek
płeć:
stan cywilny:
data urodzenia:
miejsce urodzenia:
województwo:
obywatelstwo:
dokument tożsamości: seria i numer:  proszę podać ten dokument, z którym zgłosi się Pan(i) na Uczelnię
PESEL:
stopień niepełnosprawności:

Adres stałego zameldowania

 
ulica:
numer domu:
numer lokalu:
kod:
miejscowość:
województwo:
kraj:
 

Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli inny niż adres stały)

 
ulica:
numer domu:
numer lokalu:
kod:
miejscowość:
 

Kontakt

 
telefon kontaktowy:
E-mail:
nie posiadam adresu e-mail
 

Służba wojskowa (wypełniają mężczyźni)

 
stosunek do służby wojskowej:
kategoria wojskowa:
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
numer książeczki wojskowej:
 

Rodzice - ojciec

 
imię:
 

Rodzice - matka

 
imię:
 

Praca

 
miejsce pracy:
stanowisko:
 

Wykształcenie - szkoła średnia

 
rodzaj szkoły średniej:
pełna nazwa szkoły średniej: w nazwie można zastosować skrót rodzaju szkoły, np. LO
 


 

Dokument potwierdzający wykształcenie średnie

 
rodzaj świadectwa:
numer dokumentu:
data wystawienia:
 

Wykształcenie - szkoła wyższa

 

dla wygody, najpierw wybierz miasto powyżej, a potem uczelnię poniżej
pełna nazwa szkoły wyższej: jeśli nie znajdziesz na liście nazwy Uczelni, którą ukończyłeś wybierz opcję "INNA", która znajduje się na początku i końcu listy
rok ukończenia:
 

O studiach dowiedziałem(-am) się:

 
 

 

inne źródło/a:
 
Przy składaniu dokumentów (osobiście lub przez dosłanie) obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł. Można tego dokonać osobiście w kasie uczelni lub wpłatą na konto bankowe:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
al. Kijowska 14 30-079 Kraków
BOŚ O. w Krakowie
26 1540 1115 2001 6001 2087 0004

Jako tytuł wpłaty prosimy podać: Opłata rekrutacyjna, nr PESEL

(PDF)
(PDF)
Wersja 2.3.31-production 2020-05-27 12:53
Zgłoś błąd na stronie